Ta strona korzysta z Cookies

Studio postprodukcyjne RENDER 305

????Studio postprodukcyjne Render 305 powsta?o w 2009 roku. Nasz? firm? tworz? osoby posiadaj?ce wieloletnie do?wiadczenie na rynku postprodukcji, animacji oraz reklamy zarwno na gruncie krajowym jak i zagranicznym. Stawiaj?c na ci?g?y rozwj oraz czerpi?c ogromn? satysfakcj? z wykonywanej pracy staramy si? spe?nia? najbardziej wygrowane wymagania naszych klientw.

????W swoim dotychczasowym portfolio zgromadzili?my dziesi?tki reklam telewizyjnych oraz drukowanych kierowanych na rynek polski, francuski, angielski oraz indyjski. Naszym klientom oferujemy najwy?szej jako?ci us?ugi z zakresu postprodukcji, animacji 3D, efektw specjalnych oraz kompozycji.


Zapraszamy do wsp?pracy.